sk | en | ro
 
 
 
 
Bioplyn

Bioplynové generátory, či už na báze metánu (CH4), alebo vodíka (H2), sú pomerne staré technológie. Sú známe bioplynové stanice zo starovekej Číny. Ich efektívnosť bola pomerne nízka a navyše boli používané len ako zdroj plynu na výrobu tepla.


Až s rozvojom kombinovanej výroby elektriny a tepla (kogenerácia) bol rozvinutý potenciál tejto technológie. V súčasnosti pri vhodnej spolupráci s poľnohospodárskou výrobou a spracovaním ich nepoužiteľných zvyškov je možné zabezpečiť udržateľný rozvoj poľnohospodárstva a distribuovanej energetiky.

V súčasnosti pracujeme na vývoji takýchto zdrojov a zároveň pripravujeme niekoľko projektov na realizáciu najmä v SR.
 
 
 
ENERGETIKA
 
 
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE
 
 
PROJEKTY
 
 
 
Copyright © 2012 SPG
Design by ARTLANDIA